(Ανανέωση) Επίσημες τιμές SAR για συσκευές Xiaomi

Posted by MyGAD - Tech god 01/08/2016 0 Comment(s)

UPDATE: Μάρτιος 2017. Προστέθηκαν οι τιμές SAR και τα πιστοποιητικά συμόρφωσης για τις συσκευές: Mi Max, Redmi Note 4, Redmi 4, Redmi 3s

Παρακάτω παραθέτουμε έναν πίνακα με τις επίσημες τιμές SAR για μερικές συσκευές Xiaomi. Δεν είναι σε καμία περίπτωση πλήρης λίστα, αλλά περιέχει τις πιο δημοφιλείς συσκευές της εταιρείας.

ΣυσκευήSAR (head)SAR (body)Σύνδεσμος Πιστοποιητικού
Xiaomi Redmi 40.77W/kg0.99W/kgΠιστοποιητικό
Xiaomi Redmi Note 40.724W/kg0.674W/kgΠιστοποιητικό
Xiaomi Mi Max0.488W/kg1.127W/kgΠιστοποιητικό
Xiaomi Mi50.376W/kg0.798W/kgΠιστοποιητικό
Xiaomi Redmi 30.904W/kg0.562W/kgΠιστοποιητικό
Xiaomi Redmi 3s0.22W/kg1.22W/kgΠιστοποιητικό
Xiaomi Redmi Note 30.499W/Kg Ν/ΑΠιστοποιητικό
Xiaomi Mi41.37 W/kg1.31 W/kgΠιστοποιητικό
Xiaomi Redmi 2 0.79 W/kg 1.19 W/kgΠιστοποιητικό
 

Τι είναι το SAR

SAR, είναι o "Ειδικός ρυθμός απορρόφησης" (Specific Absorption Rate) και εκφράζει το μέγεθος της απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ανθρώπινους ιστούς. Είναι μια μονάδα μέτρησης που εκφράζεται σε Watt ανά Κιλό μάζας. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των συσκευών κινητής τηλεφωνίας, είναι μη ιονίζουσα, δηλαδή δεν μεταβάλει την δομή των μορίων με αποτέλεσμα να μη μπορεί να καταστρέψει το DNA. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών πλησιάζει την μικρο-κυματική και αν έχει μεγάλη ενέργεια, μπορεί να ζεστάνει τους ιστούς, όπως ένας φούρνος μικροκυμάτων και ουσιαστικά να κάνει ζημιά στους ιστούς λόγω υψηλής θερμοκρασίας. Να μας μαγειρέψει τον εγκέφαλο, για παράδειγμα. Οι συσκευές όλες είναι εντός των επιτρεπτών ορίων για την Xiaomi, και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.