Επιστροφές

Επιστροφή Προϊόντων

Μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το τίμημα αν μας κοινοποιήσετε γραπτώς μέσο της φόρμα επικοινωνίας http://www.mygad.gr/index.php?route=information/contact , την απόφαση σας αυτή εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που θα υποδείξετε. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφετε, η οποία (μείωση) επέρχεται ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των εν λόγω προϊόντων εκ μέρους σας πλην εκείνης που είναι αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης και των ιδιοτήτων των προϊόντων. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα. Το mygad.gr δεν παραλαμβάνει προϊόντα κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των.


Σε περίπτωση που παραγγείλετε παρτίδα προϊόντων η προθεσμία εκκινεί την στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν ή με την παράδοση του προϊόντος σε περίπτωση περιοδικών παροχών. Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε ή να μας παραδώσετε σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι το έχετε στείλει ασφαλώς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρηση από εσάς και εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από το mygad.gr και επιβαρύνουν τον πελάτη. Στα επιστρεφόμενα από το mygad.gr χρήματα δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής σε εσάς αν υπερβαίνουν το κόστος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.


Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών και να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο προϊόν αρκεί να είναι στην αρχική του συσκευασία και να μην έχει ανοιχτεί.


Η διαδικασία είναι απλή και δημιουργήσαμε για εσάς τον παρακάτω οπτικό οδηγό για την διευκόλυνσή σας.


Βήμα 1. Κάνετε κλικ στο κουμπί <Λογαριασμός> στην αρχική σελίδα του mygad.gr
Βήμα 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί <Ιστορικό των παραγγελιών σας>
Βήμα 3. Βρίσκετε το προϊόν που επιθυμείτε να επιστρέψετε και κάνετε κλικ στο μπλε κουμπί με το ματάκι
Βήμα 4. Κάνετε κλικ στο πράσινο κουμπί με το ανάποδο βελάκι
Βήμα 5. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, επιλέγετε το είδος του προβλήματος, τσεκάρετε τα απαρίτητα πεδία επαλήθευσης και αποδοχής και τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί <Αποστολή>


Αυτό ήταν! Σύντομα ένας διαθέσιμος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για τις λεπτομέρειες και τους διαθέσιμους τρόπους επιστροφής.