Menu
Your Cart

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το τηλεφωνικό κέντρο θα παραμείνει κλειστό έως τις 04/07. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με email στο info@mygad.gr.


Εγγυήσεις


Μείνε ήσυχος/η


Τα προϊόντα μας φέρουν επίσημη εγγύηση δύο (2) ετών, εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά στην εκάστοτε σελίδα του προϊόντος. Η εγγύηση ισχύει από την στιγμή που παραλάβατε προϊόν. Οι υπόλοιπες εγγυήσεις που παρέχονται από το mygad.gr, είναι ίδιες με αυτές που παρέχονται από τους προμηθευτές μας.

Προσοχή: Για τις μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων παρέχεται εγγύηση 3 έως 6 μηνών. Η εγγύηση 2 ετών ισχύει για παραγγελίες από 7/4/2017.

Σε περίπτωση χρήσης της εγγύησης, το προϊόν αφού επιστραφεί επισκευάζεται από το εξειδικευμένο mygad service στην Ελλάδα, είτε προχωράμε σε άμεση αλλαγή με καινούριο προϊόν.Εάν μετά την παραλαβή, διαπιστώσετε πρόβλημα με το προϊόν (πχ. DoA, Dead-on-Arrival, μη λειτουργική-ό), παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με το mygad.gr τηλ. 211 800 1880


Υπαναχώρηση και επιστροφή χρημάτων


Επιστροφές χρημάτων γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς ή τιμολογίου και με την προϋπόθεση το προς επιστροφή προϊόν, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να είναι σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία.

(Προσοχή: Δεν επιστρέφεται το ποσό χρέωσης αποστολών των μεταφορικών εταιριών)

Restock-Fee

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή του χρηματικού ποσού, ενώ η συσκευή που έχει παραλάβει είναι πλήρως λειτουργική και έχει γίνει χρήση αυτής για διάστημα λιγότερο των 14 ημερών, τότε βάσει κανονισμών της εταιρίας εφαρμόζεται Restock-Fee. Αυτό σημαίνει πως επιστρέφεται η χρηματική αξία της συσκευής, πλην μεταφορικών και μείον 50% της αρχικής αξίας, όπου αντιστοιχεί στα έξοδα του restock.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία με όλα τα παρελκόμενα αυτής και να συνοδεύεται με το παρόν έγγραφο και την απόδειξη αγοράς.


Πότε δεν υπάρχει κάλυψη από την εγγύηση;

Η εγγύηση παύει να είναι έγκυρη εάν διαπιστωθεί ένας από τους παρακάτω λόγους:

 1. Υπάρχουν εμφανής σημάδια κακομεταχείρισης του προϊόντος, πχ χτύπημα το οποίο προκάλεσε την δυσλειτουργία του προϊόντος.
 2. Παρέμβαση στο λογισμικό (εάν πρόκειται για ηλ. συσκευή), πχ. root του λειτουργικού συστήματος.
 3. Καμένα PIXEL (Στα XIAOMI & MEIZU, πάνω από 3 pixel ισχύει η εγγύηση για αντικατάσταση panel)
 4. Βλάβη λόγω αδιαφορίας προς τις οδηγίες χρήσης
 5. Μη ορθή χρήση του προϊόντος
 6. Έκθεση σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας πέραν τον αναγραφόμενων προδιαγραφών
 7. Έκθεση σε περιβάλλον ακραίων θερμοκρασιών, πέραν τον αναγραφόμενων προδιαγραφών
 8. Πρόκληση βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ή αναβάθμιση
 9. Σπάσιμο οθόνης από πτώση
 10. Βλάβη στην μπαταρία σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί ο εγκεκριμένος παρεχόμενος φορτιστής

  Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει κλοπή και φθορά από φυσικά φαινόμενα (πχ. πλημμύρα, κτλ ). Τα έξοδα μεταφοράς για επιστροφή προϊόντων προς επιδιόρθωση- αντικατάσταση με χρήση της εγγύησης, επιβαρύνουν τον πελάτη. (5.00€/αποστολή), εκτός DOA.

Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, το Ν.2251.1994 ως έχει μέχρι σήμερον τροποποιηθεί και ο καταναλωτής ρητώς δηλώνει ότι προ πάσης τοποθετήσεως παραγγελίας του έλαβε γνώση των συγκεκριμένων διατάξεων και αποδέχεται την τήρηση εκ μέρους του mygad των ανωτέρω νομοθετημάτων. Τυχόν αμφισβήτηση ή διαφορά που αφορά την παρούσα σύμβαση, καθ οιονδήποτε, άμεσο ή έμμεσο τρόπο, ρητώς συμφωνείται ότι υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων.

something